Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Otok

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Gala',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '896',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Korita',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Otok',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3090',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Ovrlje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '190',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Ruda',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '880',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Udovičić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '415',
	popis2021 = '',
}

return naselje