Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Selca

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Novo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '152',
	popis2021 = '109',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Povlja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '332',
	popis2021 = '335',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Selca',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '846',
	popis2021 = '692',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Sumartin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '474',
	popis2021 = '477',
}

return naselje