Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Sinj

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Bajagić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '562',
	popis2021 = '496',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Brnaze',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3184',
	popis2021 = '3124',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Čitluk',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '488',
	popis2021 = '462',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Glavice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3753',
	popis2021 = '3597',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Gljev',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '326',
	popis2021 = '225',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Jasensko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '341',
	popis2021 = '306',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Karakašica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '665',
	popis2021 = '682',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Lučane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '649',
	popis2021 = '601',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Obrovac Sinjski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '804',
	popis2021 = '794',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Radošić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '686',
	popis2021 = '681',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Sinj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '11478',
	popis2021 = '10771',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Suhač',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '571',
	popis2021 = '577',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Turjaci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1138',
	popis2021 = '1014',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Zelovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '181',
	popis2021 = '122',
}

return naselje