Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Solin

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Blaca',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '3',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Kučine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '974',
	popis2021 = '1082',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Mravince',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1628',
	popis2021 = '1717',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Solin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '20212',
	popis2021 = '20996',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Vranjic',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1110',
	popis2021 = '1064',
}

return naselje