Modul:Popis stanovništva/SDŽ/Vis

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Dračevo Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '13',
	popis2021 = '9',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Marinje Zemlje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '63',
	popis2021 = '52',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Milna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '30',
	popis2021 = '39',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Plisko Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '20',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Podselje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '35',
}
naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Podstražje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '40',
	popis2021 = '60',
}
naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Rogačić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '18',
}
naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Rukavac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '66',
	popis2021 = '103',
}
naselje['QB8'] =  {
	ime = 'Vis',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1672',
	popis2021 = '1582',
}

return naselje