Modul:Popis stanovništva/VŽŽ/Lepoglava

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Bednjica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '209',
	popis2021 = '171',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Crkovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '188',
	popis2021 = '141',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Donja Višnjica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '542',
	popis2021 = '511',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Gornja Višnjica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '271',
	popis2021 = '248',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Jazbina Višnjička',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '25',
	popis2021 = '18',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Kamenica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '141',
	popis2021 = '128',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Kamenički Vrhovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '205',
	popis2021 = '193',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Kameničko Podgorje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '322',
	popis2021 = '248',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Lepoglava',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '4174',
	popis2021 = '3400',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Muričevec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '195',
	popis2021 = '147',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Očura',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '188',
	popis2021 = '152',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Viletinec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '173',
	popis2021 = '150',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Vulišinec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '237',
	popis2021 = '202',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Zalužje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '162',
	popis2021 = '126',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Zlogonje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '412',
	popis2021 = '367',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Žarovnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '839',
	popis2021 = '743',
}

return naselje