Modul:Popis stanovništva/VŽŽ/Trnovec Bartolovečki

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Bartolovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '749',
	popis2021 = '653',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Šemovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '916',
	popis2021 = '825',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Štefanec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '412',
	popis2021 = '360',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Trnovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '4185',
	popis2021 = '3750',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Zamlaka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '445',
	popis2021 = '395',
}
naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Žabnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '177',
	popis2021 = '162',
}

return naselje