Modul:Popis stanovništva/VŽŽ/Vidovec

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Budislavec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '220',
	popis2021 = '190',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Cargovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '410',
	popis2021 = '366',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Domitrovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '272',
	popis2021 = '296',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Krkanec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '305',
	popis2021 = '287',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Nedeljanec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1485',
	popis2021 = '1320',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Papinec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '110',
	popis2021 = '97',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Prekno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '172',
	popis2021 = '160',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Šijanec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '213',
	popis2021 = '183',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Tužno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1015',
	popis2021 = '910',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Vidovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '851',
	popis2021 = '769',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Zamlača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '372',
	popis2021 = '337',
}

return naselje