Modul:Popis stanovništva/VPŽ/Špišić Bukovica

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Bušetina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '815',
	popis2021 = '671',
}
naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Lozan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '440',
	popis2021 = '340',
}
naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Novi Antunovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '101',
	popis2021 = '77',
}
naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Okrugljača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '272',
	popis2021 = '200',
}
naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Rogovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '228',
	popis2021 = '162',
}
naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Špišić Bukovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1686',
	popis2021 = '1346',
}
naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Vukosavljevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '679',
	popis2021 = '507',
}

return naselje