Modul:Popis stanovništva/VPŽ/Pitomača

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Dinjevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '458',
	popis2021 = '362',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Grabrovnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '405',
	popis2021 = '357',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Kladare',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '467',
	popis2021 = '412',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Križnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '128',
	popis2021 = '76',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Mala Črešnjevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '199',
	popis2021 = '155',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Otrovanec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '624',
	popis2021 = '530',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Pitomača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '5646',
	popis2021 = '4845',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Sedlarica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '363',
	popis2021 = '284',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Stari Gradac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '674',
	popis2021 = '537',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Starogradački Marof',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '247',
	popis2021 = '191',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Turnašica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '333',
	popis2021 = '268',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Velika Črešnjevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '515',
	popis2021 = '385',
}

return naselje