Modul:Popis stanovništva/ZGŽ/Krašić

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Barovka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '18',
	popis2021 = '6',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Begovo Brdo Žumberačko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '13',
	popis2021 = '8',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Brezarić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '270',
	popis2021 = '242',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Brlenić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '195',
	popis2021 = '185',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Bukovica Prekriška',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '18',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Careva Draga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '5',
	popis2021 = '3',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Čučići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Čunkova Draga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '24',
	popis2021 = '15',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Dol',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '174',
	popis2021 = '172',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Donje Prekrižje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '48',
	popis2021 = '52',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Gornje Prekrižje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '50',
	popis2021 = '40',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Hrženik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '106',
	popis2021 = '94',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Hutin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '102',
	popis2021 = '84',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Jezerine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '32',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Konjarić Vrh',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '18',
	popis2021 = '13',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Kostel Pribićki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '50',
	popis2021 = '48',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Krašić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '616',
	popis2021 = '542',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Krnežići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '34',
	popis2021 = '27',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Krupače',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '54',
	popis2021 = '53',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Kučer',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '32',
	popis2021 = '28',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Kurpezova Gorica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '9',
	popis2021 = '7',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Medven Draga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '31',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Mirkopolje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '93',
	popis2021 = '82',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Pećno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '10',
	popis2021 = '3',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Pribić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '262',
	popis2021 = '193',
}

naselje['QB25'] = {
	ime = 'Pribić Crkveni',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '173',
	popis2021 = '150',
}

naselje['QB26'] = {
	ime = 'Prvinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '8',
	popis2021 = '5',
}

naselje['QB27'] = {
	ime = 'Radina Gorica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '11',
}

naselje['QB28'] = {
	ime = 'Rude Pribićke',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '11',
}

naselje['QB29'] = {
	ime = 'Staničići Žumberački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB30'] = {
	ime = 'Strmac Pribićki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '111',
	popis2021 = '83',
}

naselje['QB31'] = {
	ime = 'Svrževo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '28',
	popis2021 = '29',
}

naselje['QB32'] = {
	ime = 'Vranjak Žumberački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '-',
}

return naselje