Molitva za Ukrajinu

Molitva za Ukrajinu (ukr.: "Молитва за Україну", "Molytva za Ukrainu") je duhovna himna Republike Ukrajine. Postoji nekoliko verzija tekstova koje je napisao Oleksandr Konysky, iako se glavna ideja i rima ne mijenja. Mykola Lisenko, veliki ukrajinski skladatelj, je uglazbio ovu pjesmu.

Tekst uredi

Ukrajinski Transliteracija Prijevod

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Bože velikij, jedinij,
Nam Ukrajinu hrani,
Voli i svitu prominnjam,
Ti jiji osini.

Svitlom nauki i znannja
Nas, ditej, prosviti,
V čistij ljubovi do kraju,
Ti nas, Bože, zrosti.

Molimos', Bože jedinij,
Nam Ukrajinu hrani,
Vsi svoji laski j ščedroti,
Ti na ljud naš zverni.

Daj jomu volju, daj jomu dolju,
Daj dobroho svitu, ščastja,
Daj, Bože, narodu
I mnohaja, mnohaja lita.

Bože veliki, jedini,
Ukrajinu hrani (Čuvaj nam našu Ukrajinu),
Obasjaj slobodom i svjetlošću,
Njezine obzore.

Svjetlom nauka i znanja
Nas, djecu, prosvijetli,
U čistoj ljubavi prema domovini,
Ti nas, Bože, odgoji.

Molimo Te, Bože jedini,
Ukrajinu hrani (Čuvaj nam našu Ukrajinu),
Sve svoje blagoslove i milosrđe,
Ti na naš narod usmjeri.

Daj mu slobodu, daj mu budućnost,
Daj dobrostivoga svijeta, sreću,
Daj, Bože, narodu
I mnoga, mnoga ljeta.

Vanjske poveznice uredi