Muški bunar

Muški bunar je specijalni rezervat šumske vegetacije smješten na jugozapadnome dijelu Psunja, na površini oko 43 ha. Sekundarna je bukovo-kitnjakova prašuma.

Muški bunar

OpisUredi

U tome zaštićenom prirodnom objektu, na nadmorskoj visini 750 – 800 m, prostire se stara gorska bukova šuma (17 ha) i mješovita šuma hrasta kitnjaka i bukve (26 ha), približne starosti 250 – 300 i više godina. Dimenzije divovskih bukovih i kitnjakovih stabla dosižu i do 40 m visine, s prsnim promjerima do 250 cm. Od vrsta je najzastupljenija bukva (57%), hrast sudjeluje s gotovo 43%, a na rijetkim mjestima nailazimo na tek pokoji grab. Prosječna drvna zaliha po hektaru je 584 m3, a godišnji prirast gotovo 10 m3 po ha.

Iz redovnoga gospodarenja ove su jedinstvene šume, kao izvanredno djelo prirode, izdvojene daleke 1929. godine, dakle prije čak 77 godina, a status specijalnoga rezervata dobivaju 18. prosinca 1963. godine, rješenjem Republičkoga zavoda za zaštitu prirode. Tako je Muški bunar upisan u Registar zaštićenih objekata prirode pod registracijskim brojem 112. Zadnje uređivanje šuma obavljeno je 2002. godine i to na računski način, jer je cjelokupna površina nedostupna zbog zaostalih minsko-eksplozivnih naprava.

Do rezervata se dolazi šumskom cestom Strmac – Cernička Šagovina (24 km), prolazeći kroz predjele Brezovoga polja i Dobre vode. Pristup je moguć i s Brezovog polja (vrha Psunja) također cestom preko Dobre vode. Iz tog smjera označena je planinarska staza. Budući je površina nerazminirana je još od Domovinskoga rata, kretanje je preporučljivo samo cestama i označenim stazama.

IzvoriUredi

Sumari.hr Zaključci međunarodnog znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj