Multiplikator

Model multiplikatoraUredi

Promjene pojedinih sastavnica agregatne potražnje djeluju multiplikativno na obim proizvodnje i veličinu BDP-a.
Model multiplikatora je teorija koja objašnjava utjecaj komponenti AD (agregatna potražnja) u kratkom roku na obim proizvodnje. Multiplikator je množitelj koji bilježi za koliko se mijenja BDP ovisno o promjeni komponente.

Vrste modela multiplikatora:Uredi

  • OSNOVNI ILI JEDNOSTAVNI MODEL (BDP = f (promjena C, promjena I)
ovaj model je građen na pretpostavci da su najamnine i cijene u KRATKOM ROKU fiksne, tako da se svaka promjena ekonomske politike odražava na zaposlenost i proizvodnju. Ravnoteža društvene proizvodnje se postiže kada se planirana štednja izjednači s planiranim investicijama. S=I

Prema metodi C+I ravnoteža se uspostavlja kada je željeno trošenje na potrošnju i investicije jednako razini ukupne proizvodnje. C+I = BDP

  • RAZVIJENI ILI KEYNESOV MODEL (BDP = f (prom C, pr. I, pr.G, pr.X)
ovaj model analizira kako i potrošnja države (G) i neto izvoz (X) utječu na BDP.

Visina multiplikatora državnih izdataka (Kg) ovisi o MPC odnosno MPS
 
Multiplikator državnih izdataka jednak je multiplikatoru investicija (k) te se oni jednim imenom nazivaju multiplikatorima izdataka.
Ravnoteža nastaje kada su ukupni izdaci (državna potrošnja) (C+I+G) jednaki BDP-u.
Privredna ravnoteža u modelu u koji je uključena i vanjska trgovina biti će kada je X=0 odnosno kada je C+I+G+X = BDP

Multiplikator investicija (k)Uredi

Multiplikator investicija je broj koji množeći promjenu investicija daje promjenu proizvodnje i BDP-a. Promjena BDP = multiplikator x promjena I
Veličina investicijskog multiplikatora ovisi o graničnoj sklonosti potrošnji (MPC) odnosno šrednji (MPS)
 
Promjena proizvodnje = Promjena investicija x  
Na višim razinama dohotka efekt multiplikatora biti će manji zbog opadajućeg MPC i rastućeg MPS Primjena investicijskog multiplikatora ograničena je na stanje depresije kada u privredi postoje neiskorišteni resursi. Kada realni BDP prijeđe potencijalni BDP multiplikatorski učinak investicija nestaje i pretvara se u inflacijsku potražnju.

Porezni multiplikator (Kt)Uredi

Kt = MPC x multiplikator izdataka

Multiplikator otvorene privrede (Mop)Uredi

Uz pomoć granične sklonosti uvozu (Mpm) određuje se Mop. Mpm pokazuje za koliko će se povećati vrijednost uvoza ako se BDP poveća za jednu jedinicu.
 


Multiplikator zatvorene privrede (Mzp)Uredi

Kako u zatvorenoj privredi nema uvoza, Mpm = 0 pa je