Nagrada hrvatskog glumišta za najbolju kazališnu kostimografiju

Popis dobitnika Nagrade hrvatskog glumišta u kategoriji najbolje kazališne kostimografije. Svake parne godine se dodjeljuje u kategoriji Drame/Operete/Mjuzikl ili Ples, a neparne u kategoriji Drame/Opere ili Balet.

1992./1993. Marija Žarak
1996./1997. Dijana Kosec Bourek
1997./1998. Irena Sušec
1998./1999. Leo Kulaš
1999./2000. Ljubica Wagner
2000./2001. Ika Škomrlj
2001./2002. Doris Kristić
2002./2003. Ingrid Begović
2003./2004. Doris Kristić, Elvira Ulip
2004./2005. Goran Lelas
2005./2006. Elvira Ulip, Ika Škomrlj
2006./2007. Doris Kristić
2007./2008. Barbara Bourek
2008./2009. Doris Kristić
2009./2010. Ana Savić Gecan
2010./2011. Marita Ćopo
2011./2012. Danica Dedijer
2012./2013. Jasmina Pacek
2013./2014. Mirjana Zagorec
2014./2015. Alan Hranitelj
2015./2016. Mirjana Zagorec
2016./2017. Manuela Paladin Šabanović
2017./2018. Mladen Radovniković
2018./2019. Dženisa Pecotić
2019./2020. Doris Kristić
2020./2021. Barbara Bourek
2021./2022. Doris Kristić
2022./2023. Alan Hranitelj