Najširi leđni mišić

Najširi leđni mišić (lat. musculus latissimus dorsi) je veliki, plosnati mišić leđa. Mišić inervira lat. nervus thoracodorsalis.

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)

Polazište i hvatište

uredi

Mišić polazi sa šiljastih nastavaka posljednjih šest prsnih i svih lumbalnih kralješaka (putem leđne fascije), s križne kosti (lat. crista sacralis o. sacrum) i bočne kosti (stražnja trećina lat. crista iliaca o. ilium). Mišić se hvata na nadlaktičnu kost (mali tuberkul).