Netware je mrežna sastavnica informacijskih sustava. Obuhvaća aktivne i pasivne komunikacijske uređaje i sastavnice s pripadajućom programskom podrškom.[1]

Aktivne sastavnice su računala s odgovarajućom dodatnom sklopovskom i programskom podrškom.[1]

Pasivne sastavnice su metalni ili optički vodovi i sva ina oprema pomoću koje se podatci prenose na veće udaljenosti.[1]

Usporedi uredi

Izvori uredi

  1. a b c Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Antun Halonja, Milica Mihaljević: Računalni nazivi s elementom -ware u engleskome i hrvatskome jeziku,Vol.35 br.1 travanj 2010., str.118