Nimkish (Nimpkish; Danas se nazivaju imenom ‘Namgis), pleme amerićkih Indijanaca s Alert Baya i s i blizu rijeke Nimkish na kanadskom otoku Vancouver u provinciji Britanska Kolumbija. Nimkish Indijanci služe se Kwakiutl-dijalektom, jezikom porodice Wakashan. Glavno naselje im je Alert Bay (Yalis) na otoku Cormorant.

Danas žive na rezervatima Alert Bay 1, Alert Bay 1a, Ar-Ce-Wy-Ee 4, Ches-La-Kee 3, Ksui-La-Das 6, Kuldekduma 7, Nimpkish 2 i O-Tsaw-Las 5.

Vanjeske poveznice Uredi