Noina arka

Prema Bibliji, Noina arka sagrađena je na Božju zapovijed da bi Noa spasio sebe i svoju obitelj kao i životinje od Potopa. Ta je pripovijest sadržana u judaističkoj i kršćanskoj starozavjetnoj knjizi Postanja, poglavlja 6-9.

Noina arka
Anomalija na Araratu, za koju neki pretpostavljaju da je ostatak Noine arke

Prema dokumentarnoj hipotezi priča o arki u knjizi postanja mogla bi predstavljati nekoliko originalnih kvazi-neovisnih izvora, odnosno mogla je nastati kroz proces sažimanja kroz mnoga stoljeća. To bi moglo objasniti izvjesnu zbrku i ponavljanja u tekstu. Mnogi ortodoksni Hebreji, kršćani i muslimani odbacuju ovu hipotezu, smatrajući da je priča o arci istinita, da ima jednog autora, a da se sve navodni nedostaci mogu racionalno objasniti.

Priča o arci iz knjige postanja ima paralele sa sumerskim mitom o Ziusudri, koji govori kako je Ziusudru Bog upozorio da sagradi plovilo u kojem će izbjeći poplavi koju je On poslao. Manje precizne paralele se mogu naći u mnogim drugim kulturama širom svijeta. U stvari, priča o Potopu je jedna od najčešćih tema mitologije širom svijeta, što i skeptici i vjernici koriste kao dokaz u prilog svog stajališta.

Priča o arci je bila predmet opsežnog objašnjavanja u različitim abrahamskim tradicijama, pri čemu su se teoretska rješenja i praktična rješenja (npr. kako se Noa rješavao životinjskog otpada) miješala s alegorijskim tumačenjima (npr. arka kao prethodnica crkve, nudi spas čovječanstvu).

Od početka 18. stoljeća, razvoj geologije i biogeografije kao znanosti je omogućio da pojedini prirodnjaci pokušaju opravdati doslovno tumačenje priče o Arci. Usprkos toga, biblijski literalisti nastavljaju istraživati regiju oko Ararata u sjeveroistočnoj Turskoj gdje Biblija kaže da je počivala Noina arka.