Obrada podataka

Obrada podataka jest manipuliranje podacima radi dobivanja uporabljivih oblika.

U posljednjih četrdesetak godina razvijene su nove i dinamičke aktivnosti: u nacrtima, operacijama i upravljanju informacijskim sustavima utemeljenim na uporabi računala. Dok su mnoge organizacijske aktivnosti i resursi dugo bili usmjereni na prikupljanje i obradu dokumenata, prodor računala umnogome je proširio mogućnosti obrade informacija.

Obrada podataka

uredi

U 20. stoljeću proizvedena su dva glavna sustava za obradu podataka. Obrada podataka na bušenim karticama, s prvim začecima u SAD još 1890. godine. Temeljila se na uporabi različitih elektromehanički uređaja. Elektrotehnička obrada podataka datira od kraja četrdesetih godina dvadesetog stoljeća i prošla je kroz nekoliko faza razvoja ili generacija.

Definicija obrade podataka

uredi

Obrada podataka obuhvaća ne samo brojčana izračunavanja već i postupke kao što su klasifikacija podataka ili njihovo premještanje s jednog mjesta na drugo općenito se pretpostavlja da takve operacije obavlja neka vrsta stroja, bez obzira na to što neki postupci mogu biti obavljeni ručno.

Ciklus obrade podataka

uredi
 
  • Ulaz

U tom se koraku inicijalni ili ulazni podaci u nekom prikladnom obliku pripremaju za obradu. Oblik podataka ovisi o stroju za obradu.

  • Obrada

U procesu obrade ulazni se podaci mijenjaju ili se najčešće kombiniraju s drugim informacijama da bi se dobili podaci u prikladnom obliku.

  • Izlaz

Na izlazu su skupljeni svi rezultati obrade podataka pojedinačni oblik izlaza ovisi o uporabi podataka.

Prikupljanje podataka

uredi

Taj se korak odnosi na proces prikupljanja izvornih podataka. Izvorni zapis podataka naziva se izvornim dokumentom.

Raspodjela podataka

uredi

Postupak obuhvaća raspodjelu izlaznih podataka. Zapisivanje izlaznih podataka često se naziva izvještajnim dokumentom.

Pohrana podataka

uredi

Taj je korak presudan za mnoge postupke obrade podataka. Rezultati te obrade učestalo se smještaju u memoriju da bi mogli služiti kao ulazni podaci za daljnu obradu.

Operacija obrade podataka

uredi

Obrada se sastoji od nekoliko temeljnih operacija izvršenih nekim redoslijedom, a ne nužno redoslijedom koji ćemo opisati. Operacije obrade su: zapisivanje, kopiranje, provjera, klasificiranje, uređivanje, pretraživanje i sažimanje te prikaz rezultata.

Izvori

uredi
  • Knjiga: Uvod u informacijske znanosti, TUĐMAN, BORAS, DOVEDAN, Školska knjiga, Zagreb, 1992.