Obrazovanje u pomorstvu

Temelj kvalitetnog razvitka cjelokupnog pomorskog gospodarstva kao i pomorske znanosti općenito je odgovarajuće obrazovanje te odgovarajući znanstveno-istraživački i stručni rad u kompleksnoj domeni pomorstva. Upravo pomorske srednje škole, a pogotovo pomorski fakulteti obrazuju kadar koji u nacionalnim, europskim i svjetskim odnosno globalnim okvirima, aktivno sudjeluje u stvaranju, razvoju i odgovarajućoj primjeni multidisciplinarne pomorske znanosti te snažno ističe pomorsku orijentaciju Republike Hrvatske u svijetu.

Povijest Uredi

Od kanua, koji su bili napravljeni od izdubljena drva, do modernih brodova razvijala su se i zanimanja povezana s pomorstvom. Hrvatska tradicija pomorstva na istočnoj jadranskoj obali, započeta još za ilirskih vremena, nastavljena je udjelom feničkih i grčkih naseobina i jačanjem ekonomske i vojničke snage hrvatskog naroda nakon njihova dolaska na obale Jadrana, o čemu svjedoče mnogobrojni zapisi o njihovima pomorskim pothvatima, počevši već od VII stoljeća. Pisac, povjesničar, teolog i pjesnik Pavao Đakon (Paulus Diaconus, nazivan i Casinensis, Levita ili Warnefridi) u svom djelu "Povijest Langobarda"[1] (u latinskom izvorniku "Historia gentis Langobardorum libri VI" ili kraće "Historia Langobardorum") navodi da su 642 god. Hrvati nazočni s mnoštvom brodova pod gradom Sepontom (Manfredonija, provincija Foggia jedna od talijanskih pokrajina u okviru regije Apulija u Italiji.). Kroz povijest razvoja Hrvatske može se pratiti i povijest razvoja pomorstva, a ujedno i pomorski obrazovni proces. Prva pomorska škola na istočnoj obali Jadranskoga mora osnovana je u Bakru 1849., a neznatno kasnije i pomorske škole u Splitu, Malom Lošinju, Zadru i Dubrovniku. Viša pomorska škola osnovana je 1949. u Rijeci, a zatim u Splitu te naknadno prerastaju u pomorske fakultete.

Obrazovne ustanove Uredi

U Republici Hrvatskoj obrazovne ustanove u pomorstvu trenutačno čine dva pomorska fakulteta, dva sveučilišna pomorska odjela, tri pomorske srednje škole te pet srednjih škola sa smjerovima usko vezanim uz pomorstvo.

Srednjoškolske ustanove Uredi

Pomorske srednje škole:

 • Pomorska škola Bakar
  • Pomorski nautičar
  • Tehničar za brodostrojarstvo
  • Tehničar za logistiku i špediciju
 • Pomorska škola Split
  • Pomorski nautičar
  • Tehničar za brodostrojarstvo
  • Tehničar za logistiku i špediciju
  • Ribarsko-nautički tehničar
 • Pomorska škola Zadar
  • Pomorski nautičar
  • Tehničar za brodostrojarstvo
  • Tehničar za logistiku i špediciju

Srednje škole sa smjerovima usko vezanim uz pomorstvo:

Visokoškolske ustanove Uredi

Popis pomorskih fakulteta i sveučilišnih pomorskih odjela, studijskih programa, akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica.[2] Posebni program obrazovanja održava se sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.[3]

Pomorski fakulteti:

 • Pomorski fakultet u Rijeci
  • Preddiplomski studij
   • Nautika i tehnologija pomorskog prometa
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike (univ. bacc. ing. naut.)
   • Brodostrojarstvo
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva (univ. bacc. ing. nav. mech.)
   • Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informatičke tehnologije (univ. bacc. ing. techn. inf.)
   • Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorske tehnologije (univ. bacc. ing. nav. techn.)
   • Tehnologija i organizacija prometa
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa (univ. bacc. ing. traff.)
  • Diplomski studij
   • Nautika i tehnologija pomorskog prometa
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike i pomorske tehnologije (mag. ing. nav. techn.)
   • Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije (mag. ing. nav. mech.)
   • Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije (mag. ing. nav. techn.)
   • Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije (mag. ing. nav. techn.)
   • Tehnologija i organizacija prometa
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka prometa (mag. ing. traff.)
  • Poslijediplomski znanstveni doktorski studij „Pomorstvo“
   • doktor/doktorica znanosti, iz polja tehnologije prometa i transporta (dr. sc.)
  • Posebni program obrazovanja
 • Pomorski fakultet u Splitu
  • Preddiplomski
   • Pomorska nautika
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike (univ. bacc. ing. naut.)
   • Brodostrojarstvo
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva (univ. bacc. ing. nav. mech.)
   • Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informatičke tehnologije (univ. bacc. ing. techn. inf.)
   • Pomorski sustavi i procesi
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorske tehnologije (univ. bacc. ing. nav. techn.)
   • Pomorski menadžment
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa (univ. bacc. ing. traff.)
   • Pomorske tehnologije jahta i marina
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorske tehnologije (univ. bacc. ing. nav. techn.)
  • Diplomski
   • Pomorska nautika
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike (mag. ing. naut.)
   • Brodostrojarstvo
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva (mag. ing. nav. mech.)
   • Pomorske elektrotehničke tehnologije
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije (mag. ing. nav. techn.)
   • Pomorski sustavi i procesi
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije (mag. ing. nav. techn.)
   • Pomorski menadžment
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorskog menadžmenta (mag. ing. admin. nav.)
   • Pomorske tehnologije jahta i marina
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije (mag. ing. nav. techn.)
  • Posebni program obrazovanja

Sveučilišni pomorski odjeli:

 • Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
  • Preddiplomski
   • Nautika
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa nautičkog smjera (univ. bacc. ing. naut.)
   • Brodostrojarstvo
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa brodostrojarskog smjera (univ. bacc. ing. nav. mech.)
   • Pomorske tehnologije jahta i marina
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskih tehnologija jahta i marina (univ. bacc. ing. nav. techn.)
   • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu (Odjel za elektrotehniku i računarstvo)
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu (univ. bacc. ing. el.)
  • Diplomski
   • Pomorstvo
    • magistar/magistrica inženjer/inženjerka pomorskog prometa (mag. ing. nav. traff.)
   • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu (Odjel za elektrotehniku i računarstvo)
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu (mag. ing. el.)
  • Posebni program obrazovanja
 • Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel
  • Preddiplomski
   • Nautika i tehnologija pomorskog prometa
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike (univ. bacc. ing. naut.)
   • Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
    • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije (univ. bacc. ing. nav. mech.)
  • Posebni program obrazovanja
 • Sveučilište Sjever, Odjel logistike i održive mobilnosti
  • Preddiplomski
   • Logistika i mobilnost[4]
    • stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka logistike i mobilnosti (bacc. ing. log.)[4]
  • Diplomski
   • Održiva mobilnost i logistika (Održivi prometni sustavi, Upravljanje logističkim sustavima)[5]
    • magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistike (mag. ing. traff.)[5]

Pomorska učilišta za izobrazbu pomoraca Uredi

Obavljaju izobrazbu pomorca, jahtaša, nautičara i ostalih djelatnika u pomorstvu za stjecanje pomorskih zvanja i svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca u skladu sa STCW Konvencijom,[6] Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca[7] i Pravilnikom o brodicama i jahtama[8] te ostalim relevantnim propisima.

Zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca Uredi

Obrazovanje pomoraca ne prestaje završetkom pomorske škole ili fakulteta nego se nastavlja polaganjem ispita u lučkoj kapetaniji za stjecanje svjedodžbi odnosno propisanih razina pomorskih zvanja. Zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca su propisane Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.[9]

 • Zvanja pomoraca u službi palube su:
  • zapovjednik broda,
  • prvi časnik palube,
  • časnik plovidbene straže,
  • član plovidbene straže.
 • Pomorac u službi palube može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
  • zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2, točke 12);
  • prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2, točke 11);
  • zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2, točke 32);
  • prvi časnik palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2, točke 31);
  • časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1);
  • zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, točka 2);
  • časnik plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, točka 1);
  • član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4);
  • zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i zapovjednik ribarskog broda u ZERP-u (HR III/14);
  • zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/13).

 • Zvanja pomoraca u službi stroja su:
  • upravitelj stroja,
  • drugi časnik stroja,
  • časnik plovidbene straže u strojarnici,
  • član plovidbene straže u strojarnici.
 • Pomorac u službi stroja može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
  • upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točka 2);
  • drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točka 1);
  • drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);
  • upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);
  • časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1);
  • član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4);
  • upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26);
  • časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25);
  • upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24);
  • upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7)
  • časnik stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6);
  • upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5).

 • Zvanja pomoraca u GMDSS-radioslužbi su:
  • radioelektroničar
  • radiooperater.
 • Pomorac s odgovarajućim zvanjem u GMDSS-radioslužbi može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
  • radioelektroničar I. klase (STCW IV/2, točka 1);
  • radioelektroničar II. klase (STCW IV/2, točka 2);
  • radiooperater s općom ovlasti (STCW IV/2, točka 3);
  • radiooperater s ograničenom ovlasti (STCW IV/2, točka 4)
  • VHF DSC radiooperater (CEPT 31-04E).

 • Svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca:
  • Osnovne osposobljenosti (upoznavanje osnova sigurnosti, služba palube, služba stroja, radioslužba, ostale osnovne osposobljenosti, osnovne osposobljenosti na ribarskim brodovima)
  • Dopunske osposobljenosti (protupožarna zaštita, tankeri, brodica za spašavanje, spasilačka brodica i brza spasilačka brodica, prva medicinska pomoć i medicinska skrb, putnički i ro-ro putnički brodovi, rukovanje opasnim teretima, brza plovila, radarski i ARPA uređaji, sigurnosna zaštita)

Izvori Uredi

 1. Đakon, Pavao. Povijest Langobarda, Nakladni zavod Globus, 2010, ISBN 978-953-167-237-5
 2. Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica, (NN 107/2007), http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339031.html
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, (NN 142/10), http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_142_3604.html
 4. a b https://www.unin.hr/tehnicka-i-gospodarska-logistika-kc/opce-informacije/
 5. a b https://www.unin.hr/odrziva-mobilnost-i-logistika/diplomski-sveucilisni-studij/opce-informacije/
 6. STCW Konvencija - međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca iz 1978., http://www.stcw.org/
 7. STCW Pravilnik - pravilnik o izobrazbi, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca kako je usvojen Rezolucijom 2 Konferencije država stranaka STCW Konvencije iz 1995., http://www.stcw.org/
 8. Pravilnik o brodicama i jahtama, (NN 27/2005), http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_02_27_472.html
 9. Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, (NN 91/2005), http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298109.html

Vanjske poveznice Uredi