Obrazovna ustanova

Obrazovna ustanova, često i Odgojno-obrazovna ustanova, je javna ili privatna ustanova čija je glavna zadaća obrazovanje učenika, na određenoj starosnoj i umnoj razini, u određenom trajanju, određenom metodikom i pedagogijom, propisanim kurikulom s jasnim ishodima i ciljevima učenja. Najrašireniji oblik odgojno-obrazovne ustanove je škola.

Prema vlasništvu tj. upravljanju dijele se na javne (državne, područne, mjesne) i privatne.

Prema stupnju naobrazbe dijele se na:

Također, obrazovnim ustanovama u širem smislu mogu se obuhvatiti i kulturne ustanove, znanstveno-istraživačka središta, znanstveni i tehnološki parkovi, ali i istraživački odjeli („Odjeli za istraživanje i razvoj”) u tvrtkama (veće takve odjele u pravilu posjeduju korporacije).