Obujam stapaja

Obujam stapaja, obujam koji klip istisne na svom putu iz DMT u GMT.

Obujam stapaja jednak je:

gdje je

s - stapaj
d - promjer cilindra motora

Obujam stapaja važan je parametar motora iz kojeg se dobiva obujam motora, parametar koji svi proizvođači motora navode prilikom opisa svojih proizvoda.