Odvjetnik je osoba koja pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.

Francuski odvjetnik s početka XX. stoljeća

Oblici pravne pomoći koje pružaju odvjetnici uredi

Odvjetnik smije pružati sve oblike pravne pomoći, navode se tipične funkcije:

 • davanje pravnih savjeta
 • sastavljanje isprava (ugovora, oporuka, izjava)
 • sastavljati tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, i drugih podnesaka
 • zastupanje stranaka pred sudom

Uvjeti za obavljanje posla odvjetnika u Hrvatskoj uredi

Osoba koja želi biti ispunjava sljedeće uvjete (članak 48. Zakona o odvjetništvu)

 1. da je hrvatski državljanin
 2. da je poslovno sposobna
 3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova odvjetništva
 4. da je diplomirala na pravnom fakultetu u Republici Hrvatskoj
 5. da je po završenom studiju najmanje tri godine radila u odvjetničkom uredu ili na pravnim poslovima u pravosudnim tijelima, ili najmanje pet godina na drugim pravnim poslovima
 6. da aktivno vlada hrvatskim jezikom
 7. da je položila pravosudni ispit u Republici Hrvatskoj
 8. da protiv nje nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti
 9. da nije u radnom odnosu
 10. da je dostojna za obavljanje odvjetništva
 11. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s odvjetništvom

Odvjetnička tajna uredi

Zakon definira u članku 13. sljedeće: Odvjetnik je dužan, sukladno zakonu, čuvati kao odvjetničku tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u zastupanju stranke na drugi način saznao. Odvjetničku tajnu dužne su čuvati i druge osobe koje rade ili su radile u odvjetničkom uredu.

Kao što liječnici polažu Hipokratovu prisegu, odvjetnici na sličan način dolaze do povjerljivih informacija o svojim klijentima, koje su dužni čuvati.

Poveznice uredi

Vanjske poveznice uredi

 
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Odvjetnik