Država Nauru je podijeljena u 12 okruga. Uz osnovne podatke o okruzima nalazi se i broj povijesnih sela, od kojih su mnoga danas nenaseljena ili uništena.

Okruzi Naurua
Br. Okrug Naziv na nauruanskom Površina
(ha)
Stanovništvo
(2005.)
Sela
1 Aiwo Aiue 100 1.092 8
2 Anabar Anabar 143 502 15
3 Anetan Añetañ 100 516 12
4 Anibare Anybody 314 160 17
5 Baiti Beidi 123 572 15
6 Boe Boi 66 795 4
7 Buada Buada 266 716 14
8 Denigomodu Denikomotu 118 2.827 17
9 Ewa Eoa 117 318 12
10 Ijuw Ijub 112 303 13
11 Meneng Meneñ 288 1.830 18
12 Nibok Ennibeck 136 432 11
13 Uaboe Ueboi 97 335 6
14 Yaren Moqua 150 820 7
Nauru Naoero 2.130 11.218 169

U Nauruu ne postoji podjela na općinskoj razini, nego samo na okružnoj. Ni jedan od 14 okruga nema glavno mjesto. Okruzi su organizirani tako da se pružaju od središta otoka prema obali. Jedina iznimka je okrug Buada koji se nalazi oko lagune Buada, te je zapravo jedino naseljeno područje u unutrašnjosti otoka.

Sve do 1900. godine na otoku je postojalo 169 sela koja su danas većinom napuštena ili uništena. S gospodarskim i demografskim razvojem otoka stvorena je aglomerizacija uz obalu otoka koja danas spaja sva stara naseljena područja.

Ovih 14 okruga okupljeni su u 8 izbornih okruga.