Organizacija (gr. ὄργανον órganonalat“) društveni je poredak koji vodi kolektivne ciljeve. To obuhvaća i planiranje te izvršenje određenoga projekta.

U općoj jezičnoj uporabi kao i u znanosti (politologiji, sociologiji, poslovnoj administraciji) pojam organizacija koristi se vrlo raznoliko.

Organizacija je višeznačni termin, čija uporaba bez poznavanja sadržaja pojmova na koje se odnosi može dovesti do zabluda i nesporazuma. Osnovna četiri značenja pojma "organizacija" su:

 • realni objekt, sustav društvenih elemenata i relacija između njih - entitet;
 • skup aktivnosti koje su preduzete s ciljem uspostave takve funkcionalne relacije između elemenata objekta koje će omogućiti učinkovito ostvarivanje svrhe njegovog postojanja - djelatnost;
 • rezultat usklađivanja odnosa unutar nekog objekta koji odražava njegovu strukturu i dinamičke osobine - atribut;
 • skup pravila, zakonitosti i metoda čija upotreba omogućuje skladno oblikovanje i učinkovito funkcioniranje objekata - znanstvena disciplina[1]

Kod društvenih znanosti, organizacije proučavaju istraživači iz nekoliko disciplina, najčešće od kojih su sociologija, ekonomija, politologija, psihologija, upravljanja i organizacijska komunikacija.

Pojam organizacija strogo se dijeli od pojma institucija.

Teorije organizacije uredi

Postoje razne teorije organizacije sa svrhom istraživanja njihova nastanka, postojanja i načina djelovanja.

Značajne teorije organizacije su:

 • Neo-institucionalizam
 • Taylorizam
 • Teorija troškova transakcije
 • Teorija sustava
 • Principal-Agent-Teorija
 • Evolucionarni algoritam

Izvori uredi

 1. Osnovi organizacije i menadžmenta. Fakultet organizacionih nauka. Beograd, Srbija. 9788676802739

Vanjske poveznice uredi