Palača Bujović

Palača Bujović je palača peraškog bratstva (kazade) Bujović.[1]

Palača Bujović

Nalazi se na samome ulazu u Perast iz smjera Risna. Smatra ju se najljepšom baroknom palačom u Boki kotorskoj. Palaču su u znak zahvalnosti za junaštvo u ratu protiv Turaka (1684-1699) mletačke vlasti podignule gradskom kapetanu Vicku Bujoviću. O zahvalnosti Mlečana svjedoči i nekoliko natpisa na latinskom jeziku koji se nalaze na fasadi. Građevinu je potkraj 17. st. podignuo mletački arhitekt Giovanni Battista Fonte. Iako je riječ o baroknoj građevini, u njezinoj su osnovi renesansna obilježja: pet arkada monumentalnog trijema i smiren sklad pet balkona. Barokna su obilježja izraženija u širokoj plastici spomenutih arkada, u balustradama i dekorativnim pojedinostima. Danas se u njoj nalazi Muzej grada Perasta.[1] Zgrada je skladna, trijem monumentalan i spada u jedne od najljepših baroknih palača u Dalmaciji.[2]

Fonta je nacrte za palaču napravio 1693. godine, a palača je sagrađena 1694. godine. Na palači se nalazi više natpisa s imenima braće i grb bratstva Stojšićâ, koji je istodobno bio grb obitelji Bujovića.[3] Fontino ime nalazi se u latinskom zapisu na vanjskom zidu. Mletačka Republika darovala je palaču pomorcu i ratniku Vicku Bujoviću.[2]

Na zadnjem je dijelu palače za potrebe muzeja grada Perasta dozidan aneks.[4]

GalerijaUredi

IzvoriUredi

  1. a b Hrvatska revija 1, 2005., Goran Denis Tomašković, Mijo Igor Ostojić: Na vječnoj straži zaljeva
  2. a b Čoralić, Lovorka (1998); Hrvatski biografski leksikon, LZMK, Fonta, Giovanni Battista
  3. Radauš, Tatjana (1989); Hrvatski biografski leksikon, LZMK, Bujović
  4. (crnogorski) Palata Bujović bokabay.info, arhivirano 29. lipnja 2015.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Matice hrvatske (http://www.matica.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Matica hrvatska.
Dopusnica nije potvrđena VRTS-om.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.

Vanjske povezniceUredi