Palača Patačić u Varaždinu


Palača Patačić je dvokrilna ugaona palača u Varaždinu, smještena na Franjevačkom trgu broj 4. Dovršena je 1764. godine. Dao ju je sagraditi varaždinski trgovac Daniel Praunsperger. Prizemlje zgrade bilo je namijenjeno za trgovanje.

Palača Patačić u Varaždinu

IzvoriUredi