Za druga značenja, pogledajte Panel.

Panel rasprava[1] ili panel-diskusija ili panel, organizirana javna rasprava na kojoj također sudjeluje publika. Predstavlja oblik rasprave za okruglim stolom[2] većeg broja osoba na kojoj se raspravlja o nekom aktualnom problemu.[3]

Izvori Uredi

  1. Večernji list Panel-rasprava 'Novi imidž i međunarodno pozicioniranje RH' 4. ožujka 2019. (pristupljeno 27. listopada 2019.)
  2. Hrvatska enciklopedija panel-diskusija (pristupljeno 27. listopada 2019.)
  3. Hrvatski jezični portal panel (pristupljeno 27. listopada 2019.)