Sveukupno je bilo pet papa imena Nikola.

Također je postojao jedan protupapa tog imena.