Papa Pelagije

Sveukupno su bila dvojica papa imena Pelagije: