Papa Viktor

Sveukupno je bilo tri pape imena Viktor.

Također su postojala dvojica protupapa imena Viktor IV.