Paranazalni sinusi

Paranazalni sinusi su pneumatizirani (ispunjeni zrakom) prostori unutar kosti lubanje i lica. Kod čovjeka paranazalne sinuse dijelimo prema kostima unutar kojih su smješteni:

Biološka funkcijaUredi

Uloga sinusa još nije u potpunosti jasna, ali je predloženo nekoliko mogućih funkcija:

  • Šupljine kostiju smanjuju težinu kosti lica
  • Povećanje reznonacije glasa
  • Izdvajanje struktura osjetljivih na temperaturu (zubni korijenovi i oči) od stalnih temperaturnih promjena u nosnoj šupljini
  • vlaženje i zagrijavanje udahnutog zraka


Vanjske povezniceUredi