Parcijalni uređaj

(Strogi) parcijalni uređaj je binarna relacija ako je antirefleksivna i tranzitivna.[1]

Relacija na skupu A je strogi parcijalni uređaj

ako vrijedi

(antirefleksivnost)

i ako vrijedi


& (tranzitivnost)

Izvori Uredi

  1. Naslovnica PMF Zagreb - Matematički odsjek Šime Ungar: Opća topologija, str. 23