Parodija (grč. παρῳδίᾱ parōidíā, od παρα- para-, 'pored' i ᾠδή ōidḗ 'pjesma') kulturni je žanr koji nalikuje drugomu, poznatijemu kulturnom proizvodu, ili žanru, često s namjerom da se postignu komični efekti.

Charlie Chaplin utjelovljuje Hitlera u satiričnom filmu Veliki diktator (1940.).

Parodija je najčešće usmjerena na samo kulturno djelo, za razliku od travestije, koja može biti usmjerena u drugom smjeru, primjerice iskrivljenoj slici ili karikaturama.

Današnje parodije poigravaju se stereotipnim ljudskim opisima i imaju klišeovsku radnju.

Poznati umjetnici parodija uredi

Povezani članci uredi