Patna (Istočni Ayrshire, Škotska)

Patna je selo u Istočnom Ayrshireu, Škotska.

Broj stanovnika: 2.298.

Osnovano je 1802., a osnovao ga je William Fullarton za pomoći naseljavanje rudara i radnika. Fullartonov otac radio je kao radnik u Britanskoj istočnoindijskoj kompaniji, a grad je dobio ime po Patni u Indiji.