Pektoral je vrsta križa kojeg nose visoki crkveni dostojanstvenici na prsima.

Kardinal Ranjith s pektoralom.

Isprva ga je nosio samo papa, a kasnije ga preuzimaju i prelati.

Papa nosi pektoral na zlatnoj vrpci, kardinali na crveno-zlatnoj, a biskupi na zelenoj. Apostolski protonotari nose pektoral na ljubičastoj, vrhovni opati na zeleno-zlatnoj, opati na crno-zlatnoj te kanonici na crvenoj vrpci.[1]

Izvori uredi

  1. www.enciklopedija.hr: Pektoral, pristupljeno 11. rujna 2022.