Pepeo

Pepeo ili lug je fini prah koji ostane nakon izgaranja neke tvari. Pojedini pepeli su korisni kao recimo pepeo koji nastaje izgaranjem drveta i koristi se u poljoprivredi i u proizvodnji sapuna.

Pepeo nastajući izgaranjem drveta.