Pepeo

Pepeo ili lug je risidualni prah koja ostane nakon izgaranja neke tvari. Pojedini pepeli su korisni kao recimo pepeo koji nastaje izgaranjem drveta, koji se koristi u poljoprivredi i u proizvodnji sapuna.