Peradarstvo je grana stočarstva koja se bavi uzgojem pernatih životinja s ciljem dobivanja mesa, perja i jaja.

Uzgoj kokoši na otvorenom

U okviru peradarstva uzgajaju se:

Najpovoljnija područja za peradarstvo su u okviru seoskih područja gdje ima dosta hrane i u prigradskim zonama.

Literatura uredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd
  • Stemić Milomir, Jaćimović Bratislav (2006): Osnovi agrarne geografije, Jantar grupa, Zemun