Petar (Pero) Digović (Pijavičino, Pelješac, 8. lipnja 1910.), hrv. pravnik, pisac i diplomat

ŽivotopisUredi

Rodio se je u Pijavičinom 1910. godine. Studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 1935. godine. Specijalizirao se je u Parizu i Frankfurtu do 1945. godine. Za postojanja NDH bio pročelnik konzularno-gospodarskog odsjeka u ministarstvu vanjskih poslova. Na toj je dužnosti pripremio materijale za knjigu koju je 1944. objavio u Švicarskoj u Lausannei 1944.[1], a bavila se hrvatskim pravom na Dalmaciju (La Dalmatie et les problemes de l'adriatique). autor je studije o međunarodnome javnom i zračnom pravu.

DjelaUredi

  • Dalmacija i problemi Jadrana (La Dalmatie et les problèmes de l’Adriatique), Lausanne, 1944.
  • Gornji Jadran i suvremeni politički problemi: Rijeka, Istra, Gorica, Trst (La Haute Adriatique et les problèmes politiques actuels: Fiume, Istrie, Goritie, Trieste), suautor Frano Goranić, Lausanne, 1944.
  • Temelji međunarodnog javnog zračnog prava, studija, 1938.
  • Dubrava Dubrovnika,[2]

IzvoriUredi

  • Hrvatski leksikon A-K, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb, 1996., str. 248.
  • Petar Digović, Hrvatska enciklopedija
  • Katalog NSK
  1. Katalog HAZU Pretraga za pojam Digović
  2. Marijan Bošnjak: Tko je protiv Pelješkog mosta, taj je protiv jedinstvene Hrvatske. I Dubrovnik i Pelješac i Konavle su Hrvatska!, Hrvatski fokus, Kreirano četvrtak, 23. veljače 2012., objavljeno petak, 24. veljače 2012.