Piramida (geometrija)

Piramida ili šiljnik[1] je geometrijsko tijelo sastavljeno od baze (mnogokut, najčešće trokut ili pravokutnik) i stranica (trokuti).

Pravilna piramida

U deskriptivnom smislu piramida "nastaje" kada:

  1. Postavimo bazu u neku ravninu (npr. vodoravna ravnina). Baza može biti bilo koji mnogokut (npr. kvadrat).
  2. Visina piramide je dužina okomita na ravninu baze, spaja ravninu baze s vrhom piramide.
  3. Spojimo krajnju točku visine s vrhovima baze.

Podjela

uredi

S obzirom na bazu, piramide se dijele na trostrane (baza trokut), četverostrane (baza četverokut) ili višestrane/poligonalne (baza višekut/poligon). Ako je baza pravilni poligon (sve stranice jednake), tu piramidu nazivamo pravilna piramida (vidi sliku).

S obzirom na pobočne bridove, piramida se dijeli na uspravnu (ako su bridovi jednaki) i kosu (ako su bridovi različite duljine).

Tako se, na primjer, piramida kojoj je baza kvadrat i pobočni bridovi su joj jednake duljine, naziva pravilna uspravna četverostrana piramida.

Volumen i oplošje

uredi

Volumen piramide jednak je umnošku jedne trećine površine baze s duljinom visine:

 

Oplošje piramide jednako je zbroju površina baze i površina svih stranica.

 

Uputnice

uredi
 
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima stranicu o temi Piramida (geometrija)