Pod Gredom (arheološko nalazište)

Pod Gredom, arheološko nalazište u Vinjanima Gornjim, Grad Imotski, zaštićeno kulturno dobro[1]

Opis dobraUredi

Vrijeme nastanka: 2500. pr. Kr. do 100. pr. Kr. Istočno od zaseoka Aračići u Vinjanima Gornjim na padinama brda nalazi se veća skupina prapovijesnih gomila. Riječ je o tri grobne kamene gomile (tumula) smještenih na istaknutom položaju na 666 metara nadmorske visine. Najistočnija gomila ujedno je i najveća, promjera oko 10 metra i visine oko 1 metar. Gomila zapadnije od nje promjera je između 7-8 metara te visine između 1 metar. Najsjevernija gomila je i najmanja promjera oko 6 metara i visine oko 0,5 metar. Iako nisu provođena nikakva arheološka istraživanja, s obzirom na materijal pronađen na površini i u blizini tumula, ovo važno i bogato nalazište moguće je datirati u brončano i željezno doba. Naime, u neposrednoj blizini tumula, nalazi se nekoliko brončanodobnih gradina tj. gradinskih naselja koje čine jedinstvenu fortifikacijsku cjelinu ovog područja, a sami tumuli su u uskoj vezi sa životom na ovim gradinama. [1]

ZaštitaUredi

Pod oznakom P-5617 zavedeno je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa preventivno zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "arheološka baština".[1]

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Gornji Vinjani, Arheološko nalazište pod Gredom Ministarstvo kulture RH. Arhivirano 8. lipnja 2020. Pristupljeno 8. lipnja 2020. Sadržaj preuzet uz dopusnicu.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (http://www.min-kulture.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.