Podatak

jedinični element informacija

Podatak je činjenica predočena u formaliziranom obliku, npr. kao broj, riječ ili slika. Podatak (engl. datum za jedninu, data za množinu) predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica, pojmova i instrukcija, pogodan za komuniciranje, interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili strojeva.

Podatak je u osnovi poruka koja se može i ne mora iskoristiti. Ako postoji i najmanja vjerojatnost da se poruka jednoznačno i točno iskoristi, te predstavlja neosporivu činjenicu, tada predstavlja informaciju. Svojstva objekata i njihovih odnosa u prostoru i vremenu izražavamo podacima. Podatak je u suštini nesupstancijalne naravi, i primarno postoji kao misaoni objekt.

Pridružen je nekom konceptu, odnosno značenju kojim opisujemo svojstva.

Podatak se može shvatiti kao apstraktna struktura sastavljena od:

Podatak je pojam koji opisuje i kvantificira stanje nekog procesa u realnom svijetu. Podatak je često vrlo perpleksirani entitet.

Vidi uredi