Pojedinačno odlučivanje

Pojedinačno odlučivanje često je brži proces odlučivanja i izbjegava problem skupnog mišljenja, ali zbog toga nosi sa sobom veliku odgovornost za pogrešne odluke. Odluka pojedinca može biti rezultat trenutnog emotivnog stanja ili osjećaja pojedinca.

ObilježjaUredi

Sve što pojedinac svjesno radi, radi zato što je motiviran da tako postupa. Konačna odluka pojedinca je posljedica nekoliko faktora, a ne samo koliko ga neki cilj privlači. U konačnoj odluci, on je izabrao onaj cilj za koji je relativno najviše motiviran .Prilikom pojedinačnog odlučivanja treba se voditi računa da se ne ono ne razvije u autokratski stil odlučivanja, koji je prihvatljiv stil samo u iznimnim situacijama jer pojedinac generira manji broj ideja i mogućnosti za rješenje problema. Postoje četiri tipa donositelja pojedinačnih odluka:

  • Iracionalna osoba – predlaže odluku unatoč strahovima
  • Kreativana osoba – odluke se temelje na željama za vlastitim razvojem
  • Klasični (administrativni) tip – potpuno informirane osobe
  • Administrativni (bihevioristički) tip – donosi odluku u uvjetima ograničene racionalnosti


Vidi jošUredi