Poliptih (od grčkog polu- "mnogo" + ptychē "preklop") se općenito odnosi na sliku (obično stolnu sliku) koja se dijeli na četiri ili više dijelova, ili ploča. (Termin diptih koristi se za opis dvodijelne slike, a termin triptih opisuje trodijelnu sliku. Termini tetraptih (4 dijela), pentaptih (5), heksaptih (6), heptaptih (7) i oktaptih (8) također se ponekad koriste.)

Otvoreni prikaz Gentskog oltara. Drugačiji prikaz dobiva se kada su krila zatvorena.

Poliptih se također može koristiti za označavanje svih višepločnih slika. U većini djela postoji veća središnja ploča nazvana "glavna ploča", dok se ostale ploče nazivaju "bočnim pločama" ili "krilima". Ponekad se, kao u Gentu ili Isenheimu, uzglobljene ploče mogu postaviti na različite načine radi pokazivanja različitih "prikaza" ili "otvaranja".

Poliptihe su najčešće koristili renesansni slikari, a većina poliptiha bilo je napravljeno kao retable (oltarna djela) u crkvama i katedralama. Forma je bila prilično popularna među ukiyo-e tiskarima u japanskom razdoblju Edo.

Primjeri poliptiha uključuju:

U stripovima poliptih je naziv za sličicu ili čak čitavu stranicu stripa u kojoj pozadina oblikuje kontinuiranu sliku iako ona može biti podijeljena u zasebne ploče; dobar primjer je strip The Perishers koji često koristi poliptihe podijeljene u tri ploče.