Politeizam

Politeizam ili mnogoboštvo je vjera u više bogova. Od monoteizma je starija forma religije. Nastao je od primitivnog totemizma i animizma personifikacijom sila i pojava prirode. Visoko razvijene politeističke religije, a najviše grčka i rimska nazivaju se mitologijama. Danas nema većih politeističkih religija, već postoje samo tradicionalna vjerovanja. Jedine veće politeističke religije su: japanska vjera šintoizam, utemeljena na štovanju prirode i predaka te hinduizam.

Cornelis van Haarlem: Pad Titana. Mnoštvo politeističkih bogova.

ŠintoizamUredi

Šintoizam je stara japanska religija koja štuje pretke i duhove. Štuju kamije - bogove prirodnih sila. Svaki kami predstavlja jednu silu - Sunce, Mjesec, kiša, ocean itd. Najvažnija je božica Sunca Amaterasu, a carevi su se smatrali njezinim potomcima. Prije Drugog svjetskog rata šintoizam je bio japanska službena religija. Uz Amaterasu, važniji su bogovi Tsukuyomi, Susano, Izanagi i Izanami.