Poljska državna samouprava u Mađarskoj

Poljska državna samouprava (mađ. Országos Lengyel Önkormányzat) odnosno Zemaljska samouprava Poljaka je samouprava koju narod Poljaka u Mađarskoj ima u skladu sa zakonima Republike Mađarske.

Povijest

uredi

Mađarski parlament je donio Zakon o pravima nacionalnih i etničkih manjina u Republici Mađarskoj, u kojem je predvidio ustavno pravo manjinama osnivati lokalne i manjinske samouprave. Uslijedili su lokalni izbori u Mađarskoj 1994., čime su sve manjine došle prvi put u povijesti u prigodu odlučiti žele li se same organizirati i odrediti kako će se postaviti na političkoj pozornici Republike Mađarske. Manjine su iskoristile tu zakonsku mogućnost.

Jedinice po županijama

uredi

2001. je u Mađarskoj djelovalo 47 jedinica poljske manjinske samouprave.

Izvori

uredi