Supstitucija i transkluzija

Predlošci na Wikipediji imaju široku upotrebu. Ovdje se možete ukratko upoznati s njihovim povezivanjem.

Supstitucija i transkluzija su dva međusobno isključiva načina postavljanja sadržaja predložaka u neki drugi sadržaj. Kako im i samo ime kaže, vrši se ili zamjena ili uključivanje sadržaja. Koji ćete način koristiti ovisit će o potrebi:

Kad supstituirate predložak (dodavanjem riječi subst: ispred naziva predloška {{subst:naziv predloška}}), sadržaj predloška kopirate u vaš tekst koji više neće imati nikakve veze s predloškom - ako se predložak kasnije promijeni, neće utjecati na vaš tekst. Odnosno, na taj način ste predložak u vašem tekstu zamijenili odgovarajućim sadržajem predloška. Primjer koji svi suradnici poznaju: tekst dobrodošlice koji dobivaju pri dolasku na Wikipediju je supstituirani predložak {{dobrodošlica}}.

Transkluzija radi suprotno: prikazuje se sadržaj aktualnog predloška. Predlošci se najčeše povezuju na ovaj način. Ako se predložak promijeni, promijenit će se i sadržaj teksta u koji je predložak uključen. Na primjer, glavna stranica Wikipedije je samo kostur koji uključuje ("poziva") mnogobrojne predloške i preko njih se svakodnevno ažurira, tako da se sâma glavna stranica vrlo rijetko mijenja. Za uključivanje predloška u vaš tekst jednostavno umetnite naziv predloška u vitičaste zagrade: {{naziv predloška}}.

Stavljanje predloška u wikipoveznicu [[Predložak:naziv predloška]] odvest će vas na stranicu predloška, ali neće povezati njegov sadržaj. Nasuprot tome, slike se automatski transkludiraju navođenjem wikipoveznica i kod njih ne treba stavljati vitičaste zagrade.