Pomoć:Savjet tjedna/42

Sortirajuće tablice

Tablice na Wikipediji često se rabe za pregledno prikazivanje strukturiranih podataka. Ponekad te podatke treba sortirati po nekom ključu. Rješenje su sortirajuće tablice. Podatci se mogu sortirati samo po stupcima, sortiranje po redovima nije moguće.

Da bi tablica postala sortirajuća, u prvi red kôda u zaglavlju tablice treba dodati klasu sortable, class="sortable" . U naslovima stupaca prikazat će se strjelice kao oznaka da se stupac može sortirati. Prvim klikom na naslov stupca tablica se sortira uzlazno, a svaki slijedeći klik mijenja redoslijed silazno/uzlazno (pritom se mijenja i oblik strjelice).

Ne moraju svi stupci biti sortirajući i takvi neće imati strjelice za sortiranje. Stupcu koji ne treba biti sortirajući treba dodati class="unsortable" u zaglavlje stupca. Podatci u tablici povezani su po redovima, tako da će se sortiranjem premjestiti čitav red, a ne samo podatci izabranog stupca, uključujući i podatke iz nesortirajućeg stupca.

U nekim tablicama potrebno je ostaviti posljednji red na svom mjestu, na dnu. Taj se red može izuzeti iz sortiranja na dva načina, tako što se formatira kao naslov (pomoću !) ili se doda klasa class="sortbottom". U primjeru su navedena oba načina, ali jedan od njih je dovoljan. Razlika je samo u formatiranju teksta (običan ili podebljan i centriran).

Kôd primjera Primjer koji možete probati
{| class="wikitable sortable"
! # <!-- pomoćni stupac -->
! Znakovno
! Broj i tekst
! Brojevno
! class="unsortable" | Nesortirajući
|-
| 1 || d || 10 - 20 || 98765,4 || Ne možete
|-
| 2 || b || 5 - 15 || 3 || sortirati
|-
| 3 || a || 25° || 1955,5 || po
|-
| 4 || c || 12,5° || 1955,1 || ovom
|-
| 5 || e || 250° || 1815 || stupcu.
|-  class="sortbottom"
| colspan=2 | Ovaj red <!-- običan tekst -->
! ostaje !! na dnu !! tablice. 
|}
 # Znakovno Broj i
tekst
Brojevno Nesortirajući
stupac
1 a 10 - 20 98765,4 Ne možete
2 b 5 - 15 3 sortirati
3 a 25° 1955,5 po
4 c 12,5° 1955,1 ovom
5 a 250° 1815 stupcu.
Ovaj red ostaje na dnu tablice.

Sortiranje ima ograničenja koja trebate imati na umu pri izradi tablice. Neka od važnijih su:

  • Treba ispravno formatirati naslove tablice, sva polja naslova moraju početi uskličnikom (!).
  • Tablica se neće dobro sortirati ako se u poljima rabe rowspan i colspan. Združena polja treba razdvojiti i u svako dodati sadržaj.
  • Za brojevno sortiranje nemojte uz brojeve dodavati tekst - tekst uz broj će forsirati znakovno sortiranje i neće biti ispravan poredak (na primjer 250° će doći ispred 25°); umjesto uz broj, izdvojite tekst u novi stupac. Također, raspon brojeva se neće dobro sortirati, prvi broj iz raspona će određivati poredak.
  • Kad čitatelj sortira tablicu po nekom stupcu, više se ne može vratiti njen početni izgled. Da čitatelj ne bi morao ponovno učitavati stranicu, može se dodati pomoćni stupac (na primjer s rednim brojevima) za vraćanje tablice u početni izgled.

Ako se u tablici u nekom stupcu javlja više jednakih vrijednosti, tablicu je moguće sortirati po dodatnom ključu (ili više njih): prvo klikom na strjelicu sortirajte primarni stupac, zatim držite tipku  shift  i kliknite na strjelicu stupca po kome će se tablica dodatno sortirati.