Popis Velikih knezova Tvera

Naslov Velikih knezova Tvera nosili su članovi dinastije Rjurikovića, koji su vladali u Velikoj kneževini Tver. Tver je 1247. godine dodijeljen knezu Aleksandru Nevskom i postao je neovisna kneževina. Kneževinu je 1252. godine stekao njegov brat Jaroslav, koji je utemeljio dinastiju tverskih velikih knezova.

Popis Velikih knezova Tvera uredi